Kaupunginpuutarhurien Seura ry

Kaupunginpuutarhurien Seura ry on aatteellinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1935. Yhdistyksen tavoitteena on vihreän elinympäristön ja suomalaisen maisema- ja puutarhakulttuurin edistäminen sekä alan arvostuksen kohottaminen. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, tapaamisia ja opintomatkoja sekä osallistuu aktiivisesti alan kehitys- ja tutkimustoimintaan. Yhdistys on mukana maamme vihersektorin kehittämisessä muiden alalla toimivien kanssa.

Kaupunginpuutarhurien Seura on luonut maahamme yhtenäisen viheralueiden käyttö- ja hoitoluokituksen, joka toimii runkona kuntien viherhoidon suunnittelussa. Luokitus toimii myös perustana tilastoinnille, jolla voidaan verrata eri kaupunkien viheralueiden hoitoa, ja seurata ja ohjata kustannuskehitystä.

Yhteistyössä

Kaupunginpuutarhurien Seura on maamme viheralan keskusjärjestön, Viherympäristöliitto ry:n, jäsenyhdistys. Yhteistyötä tehdään myös muiden Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Keski-Euroopan maiden vihersektorien kanssa.

Vuodesta 1972 lähtien seura on ollut WUP:n, World Urban Parks Association (ent. Ifpra) jäsen.