Viherstrategia

Viherstrategia

Eräs kunnan viheralueita koskevan työskentelyn välineistä voi olla viherstrategia. Siinä voidaan käsitellä mm. maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokkaiden ympäristökokonaisuuksien säilymistä, yhtenäistä viherverkostoa, ekologisia käytäviä, kaupunkiekologiaa ja kestävän kehityksen, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön edellytyksiin sekä kaupunkirakenteellisesti tai toiminnallisesti tärkeitä viher- ja virkistysalueita. Siinä voidaan huomioida myös suojelukohteita, äänimaisemaa ja hiljaisia alueita, luontoelämyksiä ja -kokemuksia sekä varautumista ja sopeutumista ilmastomuutokseen ja viheralueiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Myös luontoarvojen ja lähivirkistysmahdollisuuksien turvaamiseen erityisesti tiivistyvillä alueilla voidaan ottaa kantaa. Viherstrategiassa voidaan määritellä keinoja asukkaiden osallistamiseen ja yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin vahvistamiseen. Esim. Jyväskylän kaupunki on laatinut viherkaavan ohjaamaan alueensa viheralueverkoston strategista suunnittelua ja kehittämistä.