Suunnittelu ja kaavoitus

Viheraluejärjestelmiä ohjataan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella. Ylemmän tason kaavoja ovat maakuntakaava ja yleiskaava. Asemakaava määrittelee tarkemmin viheralueiden tavoitteet ja sisällön.
Viheralueiden rakentamista varten laaditaan yleissuunnitelmia ja toteutussuunnitelmia. Toteutussuunnitelma määrittelee viheralueen rakentamisen ja ohjeistaa alueen kunnossapitoa.

Joissakin kunnissa on laadittu viherkaavoja, joiden tavoitteeena on ohjata viheraluesuunnittelua yleiskaavatasoa tarkemmin ja asemakaavatasoa laajemmin.