Puutarhakaupunki

Puutarhakaupunki

Puutarhakaupunki-ideologia on eräs kaupunki- ja aluesuunnittelun näkökulmista. Puutarhakaupungit ovat erityisesti isojen kaupunkien läheisyyteen muodostettuja asuinalueita, joiden väliin jää luonnonmukaisempia puistoalueita.

Puutarhakaupunkiajatuksen esitti brittiläinen Ebenezer Howard 1800-luvun lopussa. Ensimmäinen puutarhakaupunki Letchworth syntyi Lontoon lähelle Britanniaan syntyi 1903. Puutarhakaupungilla on mm. seuraavia periaatteita: puutarhakaupungin maapohjan on oltava julkisessa tai yleishyödyllisessä omistuksessa, maa on hankittava maatalousmaan hinnalla (ns. ansioton arvonnousu on perittävä kaupungille tai yleishyödylliselle yhteisölle) ja rakennustontit luovutetaan vuokraamalla. Howardin mukaan kaupungin ympärillä oli oltava maatalousvyöhykkeitä ruuan tuotantoa varten, alueen asukastiheyden tulisi olla väljä ja kaupungin keskustassa tulisi olla julkisia palveluita, esim. kulttuuripalveluja.